Team Dugano


Dine medspillere i Team Dugano;
Kathrin, Ole Petter og Ellen


________

Vi ønsker bare å gjøre hverdagslivet litt enklere for alle parter💚

Utenforskap er kanskje den største samfunnsutfordringen i Norge i dag, og det haster å gjøre noe med det. Vi i Team Dugano er alle foreldre til barn som har vært en del av et sosialt fellesskap, og erfart hva organisert idrett og kultur har betydd for oppveksten av barna våre.

Idrett- og kulturarenaen samler over 2 millioner aktive mennesker og bidrar til økt folkehelse og sosialt fellesskap. Men dessverre - vi er inne i en ond sirkel av ulike problemer. Sosiale ulikheter øker. Familieøkonomien er på bristepunktet for en stadig økende gruppe av befolkningen, og flere foreldre har ikke lenger råd til å betale kontingenten til barna sine. 

Derfor sliter flere lag og organisasjoner med å få kabalen til å gå opp og man klarer dessverre ikke lenger å gi et likeverdig tilbud til alle barn og unge.  Og ulikheten blant barn og unge bare vokser. Dugnad er derfor helt nødvendig, da stadig flere har vansker med å skaffe nok penger til drift og aktiviteter. 

Når man ikke makter å opprettholde aktivitetsnivået og samtidig sliter med økonomien, øker kravet til inntektsgivende dugnader i tillegg til alle andre nødvendige dugnader. Fordi tiden ikke lenger strekker til, skaper dette stor frustrasjon blant foreldre som er lei alt tidkrevende dugnadssalg.

Vi i Team Dugano ønsker derfor å avlaste foreldre og frivillige fra økonomiske bekymringer, slik at foreldre kan fokusere på å være gode bærekraftshelter og støttespillere for barn og ungdom. 

Vår digitale butikkløsning tilbyr en effektiv måte for klubber og foreninger å skaffe ekstrainntekter, og bidrar til positiv verdiskaping og inkludering i lokalsamfunnet.  

Vi ønsker å få dugnadsånden igjen til å blomstre for og rundt barna våre. Og at dugnadsoppgaver som lagleder, trener, korpsvakt, kioskvakt, maling av klubbhus etc. fortsatt vil være sosiale og gøye aktiviter som vi gleder oss til. Hvorfor bry oss - egentlig?


Vi forenkler klubbhverdagen for alle våre bærekraftshelter -

Slik at alle barn og unge kan stille likt på startstreken💚


Hvorfor bry oss - egentlig?


Vi ønsker bare å gjøre hverdagslivet litt enklere for alle parter💚

Utenforskap er kanskje den største samfunnsutfordringen i Norge i dag, og det haster å gjøre noe med det. Vi i Team Dugano er alle foreldre til barn som har vært en del av et sosialt fellesskap, og erfart hva organisert idrett og kultur har betydd for oppveksten av barna våre.

Idrett- og kulturarenaen samler over 2 millioner aktive mennesker og bidrar til økt folkehelse og sosialt fellesskap. Men dessverre - vi er inne i en ond sirkel av ulike problemer. Sosiale ulikheter øker. Familieøkonomien er på bristepunktet for en stadig økende gruppe av befolkningen, og flere foreldre har ikke lenger råd til å betale kontingenten til barna sine. 

Derfor sliter flere lag og organisasjoner med å få kabalen til å gå opp og man klarer dessverre ikke lenger å gi et likeverdig tilbud til alle barn og unge.  Og ulikheten blant barn og unge bare vokser. Dugnad er derfor helt nødvendig, da stadig flere har vansker med å skaffe nok penger til drift og aktiviteter. 

Når man ikke makter å opprettholde aktivitetsnivået og samtidig sliter med økonomien, øker kravet til inntektsgivende dugnader i tillegg til alle andre nødvendige dugnader. Fordi tiden ikke lenger strekker til, skaper dette stor frustrasjon blant foreldre som er lei alt tidkrevende dugnadssalg.

Vi i Team Dugano ønsker derfor å avlaste foreldre og frivillige fra økonomiske bekymringer, slik at foreldre kan fokusere på å være gode bærekraftshelter og støttespillere for barn og ungdom. 

Vår digitale butikkløsning tilbyr en effektiv måte for klubber og foreninger å skaffe ekstrainntekter, og bidrar til positiv verdiskaping og inkludering i lokalsamfunnet.  

Vi ønsker å få dugnadsånden igjen til å blomstre for og rundt barna våre. Og at dugnadsoppgaver som lagleder, trener, korpsvakt, kioskvakt, maling av klubbhus etc. fortsatt vil være sosiale og gøye aktiviter som vi gleder oss til. Vi forenkler klubbhverdagen for alle våre bærekraftshelter -


Slik at alle barn og unge kan stille likt på startstreken💚


Dine medspillere i Team Dugano;
Kathrin, Ole Petter og EllenEn medspiller i ditt lokalsamfunn


Vi starter sosialt og lokalt, og sammen med deg ønsker vi å bidra til:

  • et mer bærekraftig samfunn basert på mangfoldighet, likeverd og inkludering 
  • like muligheter for alle barn og unge uansett familieøkonomi
  • å forenkle driften av klubb, lag og organisasjoner
  • at frivilligheten blant folket igjen vil vokse, slik at vi har nok voksenpersoner til å ta vare på alle barna. Ikke minst - være til stede for å kunne fange opp de som er på vei til å falle ut


Her kan du lese mer om vår reise:)

Les mer

Tenker du at vi kan gjøre noe sammen? 


Om du synes våre mål er viktige for ditt lokalsamfunn og ønsker å bidra sammen med oss, hører vi gjerne fra deg.

​​​Takk for at tar kontakt​