Barna - vår viktigste ressurs💚

Barna er vår viktigste ressurs, og deltakelse i Idrett og kultur gir en god ballast og investering for fremtiden - både fysisk og psykisk.

Men dessverre - Stadig flere barn faller utenfor et sosialt fellesskap og det haster å gjøre noe med det!

Det er et skrikende behov for flere frivillige for å kunne opprettholde et likeverdig tilbud til alle barn og unge, og stoppe det økende frafallet. 

Med lagbutikken gjør vi det lettere for alle frivillige lag og organisasjoner å drive mer effektivt, spare tid og styrke økonomien. Ved å frigjøre verdifull tid ønsker vi å bidra til at flere frivillige tar på seg viktige verv og får kabalen lettere til å gå opp.  Og med det et mål om at dugnadsånden igjen vil blomstre.

Gjennom vårt enkle geniale verktøy vil vi bidra til at ALLE barn og unge får en like god start på livet💚

Våre bærekraftsmål


Vi har mål om å bli en lokal medspiller, og knytte sammen ulike aktører i ditt nærmiljø.
Vi ønsker å bidra til et mer likeverdig og bærekraftig lokalsamfunn med fokus på følgende bærekraftsmål:

#3💚  
økt aktivitet for alle barn og unge - uansett familieøkonomi

#10💚
mer mangfoldig og likeverdig tilbud

#11💚
flere frivillige bærekraftshelter som kan bidra på barna sine arenaer

#12💚
tilby så bærekraftige forbruksvarer som mulig og varige kvalitetsvarer

#17💚
Sammen kan vi gjøre en stor forskjell. 


Er du en idrettsleder, ansvarlig for økonomi eller dugnader, en forelder eller foresatt?  

Se hvor enkelt vi har gjort det:)

Mangfold

Likeverd

Sosialt fellesskap